Tag Archives: instruments

So per a la 3a, 4a, 5a, 6a,…….fase!!!!

Observant la foto podríem pensar que el que veiem es tracta d’aquests objectes que s’utilitzaven per a simular platillos volants en les antigues pel·lícules de ficció, cosa que per a realitzar una pel·lícula casolana ens serviria, però guardant la idea, el que veiem en la imatge és un instrument de percussió anomenat “Hung“.
Creat en els laboratoris pertanyents a la companyia PANArt, per Felix Rohner i Sabina Schärer en un cantó de Suïssa en l’any 2000, amb la idea de traslladar el so del steel drum (wikipedia) a un instrument portàtil.
Hang significa mà en idioma Bernés. És el resultat de 25 anys d’investigació científica, amb l’acer i altres instruments de percussió ressonant per tot el món, com són el Gong, el Gamelan, el Ghatam, etc. Pot dir-se que el Hang és el fructífer resultat de la unió d’art, ciència i tecnologia.
L’instrument es compon de dos hemisferis de metall soldats i els costats es diuen Ding i Gu. El costat Ding conté 8 tons musicals en forma de cercles que envolten a un cercle central major (el cridat Ding) i que té un so molt semblant al Gong. L’altre costat, el costat Gu, té un forat per a la ressonància del so que es genera dintre. Es pot tocar de moltes formes diferents: amb la punta dels dits, els pulgars o el palmell de la mà, o barrejant les tres alhora. La majoria del temps, el Hang se fica en les cames però també es pot tocar recolzat en altra superfície. Fins a la data (2008) solament s’han produït al voltant de 5000 instruments, ja que solament els fan els seus dos creadors, i actualment tan solament es fabriquen uns 400 a l’any, sent la llista d’espera de més d’un any per a obtenir-lo. A més únicament es venen en la casa matriu a Berna (Suïssa), pel que al preu resultant cal afegir-li el cost de desplaçament del comprador.

PANArt Hangbau AG
Engehaldenstr. 131
3012 Bern
Switzerland
Ací en PDF (anglés) historia del Hung pels seus cradors.

-Més informació
· hang-music.com
· English Oddmusic
· youtube